logo ruilhandelmarkt.nl


Nog geen account? Registreer nu | Wachtwoord vergeten?
zoek
Aangeboden

Gratis biografie!

Informatie aanbieder
Hallo, wilt u een biografie cadeau? Eerst een andere vraag. Of het humanisme iets is voor buitenkerkelijken? Ik dacht het niet. Dat brengt me op de figuur Van Praag, maar let op, nu komt het! Van Praag zette zich in voor de gelijkberechtiging van buitenkerkelijken. Nu zult u zeggen, wat is daar zo bijzonder aan? Alles! Dat humanisten zich inspannen voor de emancipatie van bepaalde groepen komt helemaal nooit voor. Ook de vraag wat te denken van de humanistische geheimtaal rechtvaardigt een biografie. De lezer zal zich aan het eind van de biografie verheugen over de geboden inzichten en begrijpen dat er in het Humanistisch Verbond decennialang volkomen onbegrip heerste over levensbeschouwelijke kwesties als homoseksualiteit (dat niet "normaal" zou zijn). Tevens krijgt de lezer enig inzicht in de geschiedenis van de buitenkerkelijken in de 20e eeuw en een visie op Van Praag, de gedreven en getergde leider van de humanisten.

Wilt u nog een nieuwtje horen? Welnu, in april 1963 legde Van Praag een motie naast zich neer, waardoor zijn organisatie het humanistisch karakter verloor. Het Humanistisch Verbond was niet langer humanistisch. De overheid mag nog zo bezuinigen, maar de humanistische organisaties blijven ongemoeid. Hoe lang duurt dat nog voort?

Download nu de biografie Het Grondsop voor de Goddelozen op http://www.jpvanpraag.nl gratis. De biografie is te downloaden als PDF bestand.

Te ruil gevraagd

andere gratis biografie, kunnen we ruilen

Gratis biografie. Ik weet dat deze er niet zijn, maar je kan altijd zoeken.

Doe een voorstel Deel deze advertentie


4725