logo ruilhandelmarkt.nl


Nog geen account? Registreer nu | Wachtwoord vergeten?
zoek

Door in te schrijven gaat de Ruilhandelmarkt.nl  gebruiker akkoord met alle hier vermelde voorwaarden:

Ruilhandelmarkt.nl gebruikers zijn op de hoogte en gaan akkoord met het Privacybeleid van Ruilhandelmarkt.nl

Algemene Voorwaarden

 

Advertentie

  1. Registratie en adverteren op Ruilhandelmarkt.nl is gratis
  2. Je mag alleen advertenties plaatsen in het Nederlands en Engels.
  3. Je dient een korte omschrijving te geven van het product of dienst die je aanbiedt. Overmatig gebruik van trefwoorden in de titel en omschrijving van een advertentie is niet toegestaan i.v.m. de zoekopdrachten.
  4. Het is niet toegestaan om foto’s bij een advertentie te plaatsen die geen betrekking hebben op het aangeboden product en/of dienst.
  5. Plaats jouw advertentie maar één  keer en in één categorie. Maak voor elk product en/of dienst een aparte advertentie en plaats deze in de best bijpassende categorie. Worden er meer van  dezelfde advertenties geplaatst dan heeft Ruilhandelmarkt.nl toegang tot blokkering of eventueel verwijdering  van de advertentie.
  6. Het plaatsen van advertenties met onwettige, pornografische, misleidende, beledigende danwel discriminerende inhoud is niet toegestaan (en zullen direct worden verwijderd).
  7. De titel van je advertentie mag niet misleidend zijn. Misleidende titels zijn alle titels die het object en/of  de dienst die je te ruil aanbiedt niet goed beschrijven.
  8. Het is niet toegestaan om een merknaam in de titel te vermelden, anders dan de merknaam van het product en/of dienst  waarmee je adverteert.
  9. Alleen in de object en/of dienstbeschrijving mag je het aangeboden object en/of  de dienst vergelijken met andere soortgelijke objecten en/of diensten, zolang  je in de aanbieding op geen enkele manier verwarring schept over de oorspronkelijke herkomst van het object en/of  de dienst.
  10. Heb je jouw object en/of de dienst geruild of gevonden wat je zocht? Dan verzoeken wij je om jouw advertentie te verwijderen.
  11. Je advertentie blijft tenminste 28 dagen op Ruilhandelmarkt.nl staan. Zeven dagen voordat de advertentie afloopt ontvang je een e-mail waarmee je de advertentie gratis kunt verlengen. Doe je dit niet dan wordt je advertentie automatisch verwijderd.

Wachtwoord

  1. De Ruilhandelmarkt.nl gebruiker is zelf verantwoordelijk voor geheimhouding van zijn gebruikersnaam en wachtwoord en dient deze niet aan derden ter beschikking te stellen.
  2. Ruilhandelmarkt.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade welke voortvloeit uit het door de ruilhandelmarkt.nl gebruiker ter beschikking stellen aan derden van gebruikersnaam en wachtwoord.
  3. Er is een wachtwoord vergeten module voor als je je wachtwoord vergeten bent.
  4. De Ruilhandelmarkt.nl gebruiker staat in voor de juistheid en volledigheid van zijn geregistreerde gegevens en dient deze gegevens zelf actueel te houden door deze zonodig te wijzigen.

Niet toegestaan

  1. Het plaatsen van advertenties in ruil voor geld is niet toegestaan, dit kan leiden tot eventuele blokkering of verwijdering.
  2. Het is niet toegestaan een disclaimer op te nemen met betrekking tot de echtheid of legaliteit van het object dat je aanbiedt. Adverteerders dienen zich ervan te vergewissen dat hun objecten authentiek zijn alvorens ze aan te bieden. Indien je twijfelt over de authenticiteit van een object, biedt het dan niet aan.
  3. Advertenties voor objecten en/of diensten die verboden zijn volgens de wet zijn niet toegestaan.
  4. Het is niet toegestaan om gebruikers van Ruilhandelmarkt.nl ongevraagd een e-mail te versturen, tenzij de e-mail betrekking heeft op de advertentie.
  5. Het is niet toegestaan om gebruikers van Ruilhandelmarkt.nl  te bellen tenzij het betrekking heeft op de advertentie.
  6. Het is niet toegestaan HTML tags te gebruiken in de advertentie.
  7. Het promoten van enkel internetsites is niet toegestaan via Ruilhandelmarkt.nl

Intellectuele eigendomsrechten

  1. Het aanbieden van  foto’s waarop het auteursrecht of portretrecht van iemand anders rust is niet toegestaan.
  2. Teksten en/of foto’s van derden mogen niet worden gebruikt zonder toestemming van de rechthebbende.
  3. Het is niet toegestaan beschermde namen of logo’s van bedrijven in uw advertentie te gebruiken, anders dan de naam van het bedrijf dat het object dat u adverteert fabriceerde of produceerde.
  4. Het is niet toegestaan een disclaimer op te nemen met betrekking tot de echtheid of legaliteit van het object en/of dienst dat u aanbiedt. Adverteerders dienen zich ervan te vergewissen dat hun objecten en/of diensten authentiek zijn alvorens ze aan te bieden op Ruilhandelmarkt.nl. Indien u twijfelt over de authenticiteit van een object en/of dienst biedt het dan niet aan.
  5. U mag in de advertentiebeschrijving de merknamen vermelden van producten en/of diensten  waarmee het aangeboden object en/of dienst compatibel is.

Overige voorwaarden

  1. De Ruilhandelmarkt.nl gebruiker erkent dat Ruilhandelmarkt te allen tijde het recht heeft het adverteren op Ruilhandelmarkt tijdelijk of permanent te ontzeggen aan Ruilhandelmarkt.nl gebruikers die onrechtmatig ruilen of zich niet aan deze voorwaarden houden.
  2. De kwaliteit van Ruilhandelmarkt.nl is belangrijk. Advertenties met zeer slechte of onduidelijke teksten en/of foto’s kunnen worden verwijderd.
  3. Indien het de kwaliteit van de Ruilhandelmarkt ten goede komt, heeft Ruilhandelmarkt.nl het recht de tekst te corrigeren.
  4. Ruilhandelmarkt.nl kan de advertenties blokkeren en eventueel verwijderen als  ze niet voldoen aan de voorwaarden of als er eventueel misbruik wordt gemaakt van iets wat niet toegestaan is bijv. gestolen ruilobjecten aanbieden, dit kan leiden tot een aangifte bij de politie.
  5. Ruilhandelmarkt.nl  kan gebruikers die (herhaaldelijk) in strijd handelen met de voorwaarden blokkeren voor actief gebruik van Ruilhandelmarkt.nl. Ernstig misbruik (bijvoorbeeld poging tot hacken en fraude) kan door Ruilhandelmarkt.nl worden gemeld bij justitie en/of politie.

 Aansprakelijkheid

  1. Ruilhandelmarkt.nl is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk  voor content/bestanden die geplaatst is door onze gebruikers.
  2. Ruilhandelmarkt.nl is niet aansprakelijk voor schade die voortkomt uit geplaatste advertenties en/of links.
  3. Ruilhandelmarkt.nl is niet aansprakelijk voor schade die voortkomt uit technische storingen van ons systeem.
  4. Ruilhandelmarkt.nl is niet aansprakelijk voor schade die voortkomt uit het gebruik van onze website.
  5. Onverminderd het voorgaande, zijn onze diensten enkel toegankelijk voor minderjarigen indien deze daarvoor toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger hebben gekregen of indien het een rechtshandeling betreft waarvan het in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk is dat een bepaalde minderjarige van deze leeftijd deze zelfstandig verricht.

Voorbeelden van overtredingen van de Gebruiksvoorwaarden en/of de Beleidsregels zijn:

  1. Advertenties waarin geen concreet product of dienst wordt aangeboden,
  2. Advertenties die in een verkeerde rubriek zijn geplaatst,
  3. Advertenties die dubbel zijn geplaatst,
  4. Advertenties met een websitevermelding,
  5. Advertenties waarin verboden of verdachte objecten en diensten worden aangeboden.
  6. Advertenties die inbreuk maken op (intellectuele eigendoms)rechten van derden.
  7. Beoordelingen die een commerciële boodschap bevatten ten behoeve van de auteur.
  8. Gebruikers die adverteerders benaderen voor eigen producten en/of diensten (spam) en/of een groot aantal berichten in korte tijd aan adverteerders versturen via de website van Ruilhandelmarkt.nl
  9. Gebruikers wiens handelen leidt tot klachten van andere gebruikers.
  10. Gebruikers van wie sterke vermoedens bestaan dat zij in strijd met onze Gebruiksvoorwaarden en/of de Privacybeleidsregels handelen.

Voor eventuele vragen of opmerkingen kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier


4745